سیارات

بزرگ ترین سیاره:

مشتری است. همه سیارات منظومه شمسی را می توان داخل مشتری جا داد.

 

کوچک ترین سیاره:

پلوتون است. این سیاره حتی از بسیاری از ماه های سیاره ها از جمله ماه زمین کوچک تر است. تا چندی پیش پلوتون جزو سیارات اصلی در نظر گرفته می شد ولی حالا به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی می شود.

 

نزدیک ترین سیاره از نظر اندازه به زمین:

زهره یا ناهید حدود 95 درصد قطر زمین و 82 درصد جرم زمین را دارد.

 

سیاره ای که به نظر می رسد سنگین ترین سیاره است:

مشتری است. یک فرد 45 کیلوگرمی وزنش روی مشتری 115 کیلوگرم می شود.

 

 

سیاره ای که به نظر می رسد از همه سبک تر است:

پلوتون است. یک فرد 45 کیلوگرمی وزنش در پلوتون چهار کیلوگرم می شود.

روی تیر و مریخ وزن یک فرد 45 کیلوگرمی فقط 17 کیلوگرم است.

 

سیاره ای که نزدیک تر به زمین دور خورشید می گردد:

زهره یا ناهید است که تقریباً وقتی خیلی به زمین نزدیک می شود 38 میلیون کیلومتر از آن فاصله دارد.

 

سیاره ای که بلند ترین سال را دارد:

پلوتون است. یک سال روی پلوتون معادل 248.5 سال زمینی است.

 

سیاره ای که کوتاه ترین سال را دارد:

زهره یا ناهید است. طول مدت یک سال روی ناهید فقط 88 روز از یک سال زمینی است.

 

سیاره ای که بلندترین روز را دارد:

ناهید است. یک روز در ناهید 243 روز زمینی است (یک روز در ناهید بلندتر از یک سال آن است. یک سال روی ناهید فقط 224.7 روز زمینی است).

سیاره ای با کوتاه ترین روز:

مشتری است. یک روز در مشتری 9.8 ساعت زمینی است. موقعی که شما از زمین به مشتری نگاه می کنید، می توانید بخشی از تغییر شکل آن را ببینید.

 

متراکم ترین سیاره:

زمین است.

سیاره ای با کمترین تراکم یا چگالی

کیوان یا زحل است که اگر به اندازه کافی آب پیدا شود می تواند رویش شناور شود.

 

بزرگ ترین ماه:

گانیمد یکی از ماه های مشتری است. این ماه 5262 کیلومتر (3280 مایل) قطر دارد. یعنی بزرگ تر از سیاره های پلوتون و تیر است و یک سوم زمین قطر دارد.

 

دو ماه که جو دارند:

تیتان یکی از  ماه های زحل و تریتون یکی از ماه های نپتون هستند.

 

ماه تریتون، بزرگ ترین ماه نپتون

 

ماه تیتان، یکی از ماه های زحل

 

 

بزرگ ترین توفان:

نقطه قرمز بزرگ روی مشتری که توفانی به طول 17000 مایل (28000 کیلومتر)  و عرض 9000 مایل (14000 کیلومتر) دارد. این توفان به قدری بزرگ است که می تواند دو تای زمین را بپیماید.

 

 

سریع ترین بادها:

روی سطح نپتون است. این بادها سرعتی بیش از 1500 مایل در ساعت (250 کیلومتر در ساعت) دارند.

 

 

بزرگ ترین آتشفشان:

المپوس، بزرگ ترین آتشفشان منظومه شمسی است که هم اکنون هم خاموش است. این آتشفشان روی مریخ قرار دارد و 17 مایل (27 کیلومتر) بلندی و بیش از 320 مایل (520 کیلومتر) عرض دارد. این آتشفشان 200 سال پیش فوران کرد.

 

بزرگ ترین چاله برخوردی:

"والهالا" است که بر روی کالیستو یکی از ماه های مشتری قرار دارد. والهالا یک چاله درخشان است که 600 کیلومتر عرض دارد و حلقه هایی دارد که تا فاصله تقریباً سه هزار کیلومتری در خارج آن ادامه پیدا کرده اند.

 

گرم ترین سیاره:

زهره یا ناهید است که دمایش به 480 درجه سانتی گراد می رسد.

 

سردترین سیاره:

پلوتون است که دمایش به 238- درجه سانتی گراد می رسد.

 

سردترین شیء اندازه گرفته شده:

تریتون است که ماه سیاره نپتون است.

 

صاف ترین شیء:

اروپا یکی از ماه های مشتری صاف ترین شیء در منظومه شمسی است.

 

غیر عادی ترین مدار:

متعلق به نریید (Nereid) ماه سیاره نپتون است.

 

شیب دارترین مدار از نقطه تلاقی:

پلوتون که شیب مدارش 17.15 درجه است.

 

پهن ترین سیاره:

زحل پهن ترین سیاره در منظومه شمسی است. تفاوت بین قطر خط استوایش و قطر قطبش تقریباً ده درصد است.

 

دورترین سیاره از خورشید:

معمولاً پلوتون دورترین سیاره از خورشید است. اما بعضی وقت ها (در طول یک دوره 20 ساله درهر 248 سال زمینی) نپتون دورترین سیاره می شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید